شبکه اجتماعی مدارس

امروزه ارتباط مجازی نقش ویژه‌ای در روابط اجتماعی پیدا کرده است. برقراری ارتباط والدین دانش آموزان همکلاسی با یکدیگر و با مدیریت مدارس به عنوان یک پل ارتباطی، نقش ویژه‌ای در شناسایی نقاط ضعف و پیشرفت دانش آموزان داشته است. استفاده از شبکه‌های اجتماعی مدارس به صورت اختصاصی راهکاری جهت رفع محدودیت موجود در فضای مجازی است که برای اولین بار در کشور توسط سامانه هوشمند رهبان ارائه گردیده است.