سرویس هوشمند مدارس

معرفی سامانه

سامانه هوشمند ثبت نام سرویس مدارس در راستای اهداف دولت الکترونیک و تسریع در عملیات ثبت نام سرویس های مدارس طراحی گردیده است . ثبت مشخصات دانش آموزان به همراه ثبت آدرس و موقعیت مکانی آنها همواره جزء کار های غیر مرتبط برای پرسنل مدارس بوده و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد . استفاده از این سامانه به صورت رایگان کلیه مراحل ثبت نام سرویس مدارس ، تعیین آدرس دانش آموزان و تهیه گزارش های مورد نیاز را برای مدیران مدارس را ارائه می دهد. مزایای استفاده از این سامانه را می توان

  • ثبت نام سرویس مدارس توسط والدین
  • افزایش دقت در تعیین آدرس و موقعیت مکانی دانش آموزان بر روی نقشه
  • سامان دهی مناسب سرویس ها توسط مدیریت مدرسه
  • دریافت گزارش های مورد نیاز توسط مدیریت
  • نظارت و کنترل سرویس های مدارس در هنگام سرویس دهی


خدمات ویژه

کاربرد ویژه

logo-samandehi